Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi MinisztériumKeresés
 
Részletes kereső


Kapcsolódó hírek

2006.05.29. 19:30:18

2006.05.29. 19:30:18

2006.05.29. 19:30:18

2006.05.29. 19:30:18

2006.05.29. 19:30:18 
Nemzeti Egészségügyi Tanács
 
Válságkalauz

www.euvonal.hu

www.emagyarorszag.hu

Egészségügyi Minisztérium

Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj korengedményes nyugdíj
2006. május 29.
Lezárva: 2004. december 31.


1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról

 

Mit jelent az előrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj?

A hosszú szolgálati időt szerzett személyek a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál korábban vehetik igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat.

Ki kaphat előrehozott öregségi nyugdíjat?

Előrehozott öregségi nyugdíj jár a nőknek a felemelt korhatárt megelőző 5 évvel alacsonyabb életkorban, legfeljebb az 55. életév betöltésétől, a férfiaknak legfeljebb a 60. életév betöltésétől, amennyiben a születési éve szerint meghatározott szolgálati idővel rendelkeznek.

Ki kaphat csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat?

Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj jár annak a férfinak vagy nőnek, akinek a születési éve szerint meghatározott szolgálati idejéből legfeljebb öt év hiányzik.

Az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételénél milyen egyéb kedvezmények jöhetnek szóba?

Gyermekkedvezmény, rokkantsági-, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításához igazodó kedvezmény, korkedvezmény figyelembe vétele.

Ki jogosult gyermek-kedvezményre?

Aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt, azonban ugyanazon gyermek után ugyanazon személy csak egy jogcímen veheti igénybe.
A gyermekkedvezményre 2008. december 31-éig szerezhető jogosultság.

Milyen mértékű a gyermekkedvezmény?

A kedvezmény legfeljebb 3 gyermek után vehető igénybe. Gyermekenként 1-1 év, legfeljebb 3 év szolgálati idő megszerzésétől lehet eltekinteni. Tartósan beteg vagy fogyatékosnak minősülő gyermek után gyermekenként 1 év 183 napot kell számítani és nem érvényesül a 3 éves korlát.

Milyen kedvezmények érvényesíthetők még az előrehozott és csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megállapításánál?

A jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetőleg a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát.
A jogosultság és a nyugdíjcsökkenés mértékének meghatározásánál a megszerzett szolgálati időt a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni.

Hogyan számítják ki a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj összegét?

Az öregségi nyugdíjnak a tényleges szolgálati idő és a figyelembe vehető havi átlagkereset alapján megállapított összegét csökkentik annak megfelelően, hogy az érintett szolgálati ideje hány nappal kevesebb az előírtnál.


 

Az öregségi nyugdíj összegét annak, aki

1-365

nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor

0,1

366-730

0,2

731-1095

0,3

1096-1460

0,4

1461-1825

0,5

százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltéséhez.Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után változik-e a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj összege?

A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj összegét a nyugdíjkorhatár betöltése nem érinti, a megállapításkori nyugdíjcsökkentés véglegesen alacsonyabb összegű induló nyugdíjat jelent.

 

181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet
a korengedményes nyugdíjazásról

 
Ki jogosult korengedményes nyugdíjra?

Aki erről foglalkoztatójával megállapodott. Fő szabály szerint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően legfeljebb öt évvel, abban az esetben, ha rendelkezik az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
Az az 1941. december 31. után és 1947. január 1. előtt született személy, aki nem rendelkezik a fent említett szolgálati idővel, de rendelkezik legalább
a munkavállaló nő 25 évi,
a munkavállaló férfi 30 évi
szolgálati idővel, a korengedményes nyugdíjazásra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően legfeljebb 5 évvel jogosult.


Kivel nem lehet a munkáltatónak megállapodnia?

Azzal a munkavállalóval, aki előrehozott öregségi nyugdíjra vagy csökkentett összegű előrehozott nyugdíjra jogosult.


Kapcsolódó fájlok

Figyelem! A letölthető, esetleg tömörített fájlok megtekintéséhez szükséges, ingyenes letölthető programok linkjei a Technikai ajánlások oldalon találhatók!

csatolt táblázat (43 kByte)